×

Cultuur & Techniekeducatie

Fonds Cultuureducatie PO en (V)SO

Met het Fonds Cultuureducatie Zwolle voor PO en (V)SO wil de gemeente Zwolle alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis geven. Basisscholen die werken aan goed cultuuronderwijs worden beloond met extra geld. Daarmee stimuleert het fonds scholen om zich te ontwikkelen naar meer kwaliteit in cultuuronderwijs.
De uitvoering en beheer van dit fonds is ondergebracht bij Stadkamer. 

Trekkingsrechten
De gemeente Zwolle hanteert zogenaamde ‘trekkingsrechten’ bij het toekennen van gelden voor cultuuronderwijs aan basisscholen. Het schoolbudget binnen dit fonds wordt gevormd door:

  • inleg van de school (€ 12,15 per leerling per kalenderjaar) en
  • matchingsgeld gemeente Zwolle (afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt 1, 2 of 4 x € 12,15 per leerling per kalenderjaar).

Hoe verder een school is in de uitwerking van eigen beleid en uitvoering cultuureducatie hoe hoger de trekkingsrechten waarop ze aanspraak kunnen maken. Dit houdt in dat geld wordt toegekend op basis van kwaliteit.

Drie fases
Adviseurs cultuureducatie van Stadkamer bekijken samen met de school in welke fase de school zit. Dit gebeurt aan de hand van de 8 kwaliteitscriteria. Een school wordt ingedeeld voor twee kalenderjaren, tenzij er dringende redenen zijn om dit te herzien.

  • Fase 1: De kerndoelen van SLO vormen de basis van het cultuurprogramma.
  • Fase 2: De school zet specifiek in op het cultuurprogramma, het curriculum en de deskundigheid van personeel.
  • Fase 3: De school stelt specifieke eisen aan het cultuurprogramma, het curriculum, de ontwikkeling van de leerlingen en de deskundigheid van personeel.

Betalen
De school ontvangt een factuur (bijvoorbeeld van een cultuuraanbieder). De gemachtigde van de school stuurt deze factuur door aan fondsfacturen@stadkamer.nl. Stadkamer betaalt het factuurbedrag rechtstreeks aan de cultuuraanbieder, ten laste van het trekkingsrecht van de school. Heeft de school een bedrag reeds betaald, dan kan er een declaratieformulier worden ingediend.
In de spelregels Fonds Cultuureducatie Zwolle  vind je alle relevante informatie.

Klachtenprocedure
Ben je het niet eens met de toekenning van de trekkingsrechten voor jouw school? Raadpleeg dan onze  klachtenprocedure.  

Veelgestelde vragen
Heb je een specifieke vraag over het Fonds Cultuureducatie en het antwoord niet kunnen vinden? Kijk dan in de veelgestelde vragen of neem contact op met onze adviseurs.

Contact met onze adviseurs