×

Cultuur & Techniekeducatie

Beleid cultuureducatie Zwolle

De gemeente Zwolle wil een stevige culturele basis voor alle Zwolse kinderen in en rond scholen om hen gelijke kansen te bieden op een brede en evenwichtige ontwikkeling.
Daarvoor worden scholen toegerust om binnen de eigen identiteit, onderwijsvisie en mogelijkheden samen met cultuuraanbieders vorm te geven aan kwalitatief cultuuronderwijs en hun leerlingen kennis te laten maken met hun culturele omgeving.
Stadkamer speelt in dit proces een aanjagende, adviserende en ondersteunende (makelaars)rol.

De gemeente stelt hiervoor financiën beschikbaar via het Fonds Cultuureducatie Zwolle bestemd voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, amateurkunst en wijken (buurtcultuur). De uitvoering en beheer van dit fonds is ondergebracht bij Stadkamer.  
Zwolle is redelijk uniek met deze aanpak die landelijk bekend staat onder de naam “het Zwolse model”.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
In samenspraak met scholen, cultuuraanbieders en de gemeente heeft Stadkamer een subsidieaanvraag geschreven voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2017-2020. Deze aanvraag is gehonoreerd door het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Het CmK programma sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van het Fonds Cultuureducatie Zwolle. De extra financiële middelen worden met name ingezet ten behoeve van implementatie en verdieping curriculum, deskundigheidsbevordering en relatie school met culturele omgeving.


Samenvatting programma CmK 2017-2020