×

Cultuur & Techniekeducatie

Voor cultuureducatie zijn de leerdoelen van toepassing die onder het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie vallen. Stadkamer streeft naar meer samenhang in het Zwolse aanbod van cultuureducatie. Om samenhang te bereiken en de leeropbrengsten van cultuureducatie in kaart te kunnen brengen, worden samen met het onderwijs en de culturele instellingen doorlopende leerlijnen cultuureducatie ontwikkeld. Dit betekent dat het cultuureducatief aanbod aansluit op de ontwikkeling van de leerling (4 tot 18 jaar), het onderwijs en andere (cultuureducatieve) programma's.

Kijk hier voor informatie over kerndoelen en leerlijnen.