×

Cultuur & Techniekeducatie

Beleid cultuureducatie Zwolle

De gemeente Zwolle wil een stevige culturele basis voor alle Zwolse kinderen in en rond scholen om hen gelijke kansen te bieden op een brede en evenwichtige ontwikkeling.
Daarvoor worden scholen toegerust om binnen de eigen visie en mogelijkheden samen met cultuuraanbieders vorm te geven aan kwalitatief cultuuronderwijs en hun leerlingen kennis te laten maken met hun culturele omgeving.
Stadkamer speelt in dit proces een aanjagende, adviserende en ondersteunende (makelaars)rol, zowel richting scholen als cultuuraanbieders.

De gemeente stelt hiervoor financiën beschikbaar via het Fonds Cultuureducatie Zwolle bestemd voor:

De uitvoering en beheer van dit fonds is ondergebracht bij Stadkamer.  

Ook cultuuraanbieders hebben hier profijt van. Scholen hebben immers meer geld beschikbaar voor de lessen/workshops/projecten. Daarnaast kunnen cultuuraanbieders samen met scholen of inwoners een aanvraag indienen voor een project op het gebied van Amateurkunst of Buurtcultuur.

Zwolle is redelijk uniek met deze aanpak die landelijk bekend staat onder de naam “het Zwolse model”.