×

BuurtCultuur & Amateurkunst

Cultuureducatiefestival WOEST!

Talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering

"26 talenten van de VO-deelnemende scholen en Kunstbende Overijssel kregen voorafgaand aan cultuureducatiefestival WOEST! masterclasses van inspirerende coaches die hun hielpen zich voor te bereiden op hun optredens voor collega leerlingen en s avonds voor een volwassen publiek. Daarnaast stond het avondprogramma van WOEST in het teken van deskundigheidsbevordering voor cultuurcoördinatoren, docenten en directies van scholen, maar ook amateurkunstenaars, cultuuraanbieders en studenten wat hen een nieuwe impuls, input en inspiratie bood.” Deze activiteiten droeg bij aan de artistiek-inhoudelijke en bestuurlijke deskundigheidsbevordering, één van de doelen van het Fonds".