×

BuurtCultuur & Amateurkunst

ParkPret 2017 in Assendorp

“Ontmoeting, plezier, ontspanning en cultuur zijn de pijlers van ParkPret, een project dat in Park Eekhout met en door de wijkbewoners ontwikkeld en uitgevoerd wordt èn toegankelijk is voor alle Zwolse inwoners.”
Door middel van de kleine en grote diverse laagdrempelige kunst- en cultuurprojecten draagt het project bij aan de leefbaarheid van de wijk, aan de ontmoeting tussen wijk- en stad bewoners en bevordert het actieve cultuurparticipatie.