×

BuurtCultuur & Amateurkunst

Muziekcarrousel Carmen 2017
Stichting Vrienden van de Vuurvogel

"Als vervolg op het binnen-schoolse muziekproject ‘Carmen’ konden alle 1300 daaraan deelnemende kinderen, op een zaterdag kennismaken met allerlei verschillende instrumenten. Deze dag werd in samenwerking met alle Zwolse muziekcollectieven en particuliere muziekdocenten georganiseerd. Het project draagt bij aan de doorstroom van binnen schoolse naar buiten/naschoolse kunstbeoefening op het terrein van amateurkunst en voldoet daarmee aan de doelstellingen van het Fonds".