×

BuurtCultuur & Amateurkunst

Festival Hutspot in de wijk Kamperpoort

“Een festival voor een breed publiek dat met en door de in de wijk gelegen scholen, wijkbewoners en bejaarden van het zorgcentrum De Nieuwe Haven wordt ontwikkeld en uitgevoerd.”
Door middel van de diverse en laagdrempelige kort en langlopende kunst- en cultuurprojecten draagt het project bij aan de leefbaarheid van de wijk, aan de ontmoeting tussen wijkbewoners en scholieren en bevordert het actieve cultuurparticipatie.