Stadkamer is genomineerd... Stem!
Stem op Stadkamer

BuurtCultuur & Amateurkunst

Vraag nu aan!

Ben je een amateurkunstenaar, instelling of andere initiatiefnemer en heb je een vernieuwend(e) project of activiteit op gebied van kunstbeoefening in de vrije tijd? Heb je een project dat aansluit bij binnen schools aanbod? Of gaat het om deskundigheidsbevordering? In alle gevallen kun je een aanvraag indienen bij Fonds Amateurkunst Zwolle om dit te realiseren.

 
Amateurkunst levert een belangrijke bijdrage aan een ‘levendige stad’. Mensen ontmoeten elkaar en ontplooien hun talenten. Met het fonds biedt de Gemeente Zwolle je de mogelijkheid om dit te ontwikkelen en ook anderen te inspireren om kunst te beoefenen in de vrije tijd!

Organisatie
Vraag je aan als natuurlijk persoon? Voeg dan een VOG (verklaring omtrent het gedrag) toe als bijlage.
Contactpersoon
Project/activiteit
Beschrijf het project/de activiteit(en), wat ga je doen?
Zo ja, welke regeling?
Doelgroep
Welke doelgroep willen jullie benaderen met dit project?
Waarom is het van belang dat dit project/de activiteit(en) nu door jullie wordt uitgevoerd voor deze doelgroep?
+ (add)
Wat is het verwachte aantal actieve deelnemers uit Gemeente Zwolle?
Wat is het verwachte aantal bezoekers?
Projectdoelstelling
Het project richt zich op de volgende doelstelling (meerdere antwoorden mogelijk):
Geef een toelichting op de keuze van de hiervoor genoemde doelstelling(en).
+ (add)
Wanneer is het project volgens jou geslaagd?
+ (add)
Begroting
Maak een gedetailleerde begroting met kosten en baten. Zorg ervoor dat de kosten volledig worden gedekt door de inkomsten. Upload de begroting bij deze aanvraag
Waaruit bestaan de kostenposten in de begroting? welke uitgaven vallen onder productiekosten? Wat voor kosten worden gemaakt op het gebied van communicatie?
+ (add)
Welke andere fondsen/sponsoren zijn aangeschreven? Wat is de status van deze aanvragen?
+ (add)