Ga naar andere subpagina

BuurtCultuur & Amateurkunst

BuurtCultuur & Amateurkunst

Inspiratie

         

‘Hello Cellodag’ van Stichting De Vuurvogel
Quote: “Een muzikale dag waarbij jong en oud kennis kon maken met de cello. Na workshops en materclasses door gerenommeerde docenten hebben we genoten van een gezamenlijk eindconcert."
Deze dag droeg bij aan deskundigheidsbevordering van huidige en potentiële cellisten.

 

 

  

‘Soundtrip’ van Muziekraad Zwolle
Quote: “Onder de enthousiaste begeleiding van dirigenten en muzikanten van vijf Zwolse muziekverenigingen hebben 250 basisschoolleerlingen kennis gemaakt met muziek en daarna een concert gegeven. Bij dit project komen binnen- en buitenschoolse kunstbeoefening op een prachtige manier samen.”
Dit project is een mooi voorbeeld waarbij de Fondsdoelen ‘deskundigheidsbevordering en de verbinding van binnen- naar buitenschoolse kunstbeoefening’ tot uiting kwamen.

 

‘Legends of Soul’ van het Thomas Orkest
Quote: “Onder begeleiding van professionele muzikanten maakten amateurmusici- en zangers kennis met het genre Soul Na een masterclass en workshops werd afgesloten met een concert in theater De Spiegel.”
Het Fonds heeft dit project gehonoreerd omdat de artistieke en inhoudelijke deskundigheid is vergroot door professionals en amateurs te koppelen.

 

 

‘Grote voorspeeldag en -avond’ van Musicentral
Quote: “Een aantal bevlogen Zwolse muziekdocenten heeft de handen ineen geslagen. Samen met hun jeugdige muziekleerlingen werkten zij toe naar een groots publieksoptreden op een ècht podium in theater Odeon”. 
Dit project sluit goed aan bij het Fondsdoel ‘deskundigheidsbevordering en kennisdeling’ (artistiek en bestuurlijk).