×

BuurtCultuur & Amateurkunst

Snelle scan subsidie Buurtcultuurfonds 

Doe de snelle scan en zie direct of je in aanmerking komt voor subsidie uit het Buurtcultuurfonds. Kom je in aanmerking voor subsidie? Vul dan de aanvraag in. Kom je niet in aanmerking, dan kun je contact opnemen met onze adviseurs. Zij kunnen je verder helpen.

(* verplicht veld)
Vraag 1: Lokaal?

Het Buurtcultuurfonds is een fonds van de gemeente Zwolle. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, is het een voorwaarde dat een activiteit van en voor inwoners van de gemeente Zwolle is.

Wil je meer weten over het fonds? Neem contact op met een van de adviseurs, ze geven je graag meer informatie!

(* verplicht veld)
Vraag 2: Cultuur?

Het Buurtcultuurfonds is bedoeld voor culturele activiteiten in de Zwolse straten, buurten en wijken. Het gaat dan om activiteiten op het gebied van:

- muziek
- theater
- beeldende kunst
- taal
- cultureel erfgoed
- literatuur
- nieuwe media

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet een activiteit dus bij één of meerdere van deze disciplines passen. Op de website van het Buurtcultuurfonds staan voorbeelden van activiteiten die een bijdrage hebben gekregen.

Wil je meer weten over het fonds? Neem contact op met een van de adviseurs, ze geven je graag meer informatie!

(* verplicht veld)
Vraag 3: Doel?
1. De straat/buurt/wijk wordt een fijnere/betere/prettigere plek om te wonen door jouw activiteit.
2. Bewoners van de straat/buurt/wijk doen zelf mee aan je activiteit.
3. Je versterkt je organisatie, zodat je activiteit in de straat/buurt/wijk ook in de toekomst kan blijven plaatsvinden.

Het Buurtcultuurfonds heeft drie doelen:

1. Verbeteren van de leefbaarheid in de wijk door middel van kunst en cultuur.
2. Bevorderen van deelname van bewoners aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in hun wijk.
3. Bevorderen en verstevigen van (lang)lopende trajecten op het gebied van kunst en cultuur in de Zwolse wijken op organisatorisch, bestuurlijk of educatief niveau.

Als je een aanvraag doet van maximaal €1.000,-, moet je activiteit aansluiten bij 1 doel van het fonds.
Als je een aanvraag doet van meer dan €1.000,-, moet je activiteit aansluiten bij 2 doelen van het fonds.

Wil je meer weten over het fonds? Neem contact op met een van de adviseurs, ze geven je graag meer informatie!

(* verplicht veld)
Vraag 4: Looptijd?

Een duidelijk begin- en eindmoment én een looptijd van maximaal 12 maanden. Aan die beide voorwaarden moet een activiteit voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen.

Wil je meer weten over het fonds? Neem contact op met een van de adviseurs, ze geven je graag meer informatie!

(* verplicht veld)
Vraag 5: Studie/opleiding?

Het Buurtcultuurfonds ondersteunt geen activiteiten die worden opgezet in het kader van een opleiding of studie. Het fonds ondersteunt activiteiten die worden opgezet in de vrije tijd. Bij een project mogen wel studenten ingezet worden voor inhoudelijke bijdragen of organisatie.

Wil je meer weten over het fonds? Neem contact op met een van de adviseurs, ze geven je graag meer informatie!

(* verplicht veld)
Vraag 6: Startdatum?

Onder 'startdatum' verstaan we het moment dat het publiek in contact komt met je activiteit (dus het moment van het optreden, de voorstelling, de opening van de expositie etc.).

Aanvragen moeten minimaal 2 maanden voor het moment dat publiek met je activiteit in aanraking komt worden ingediend.
Een voorbeeld: je wilt op 21 juni een muzikale activiteit in je wijk organiseren. Dan moet dus uiterlijk 21 april de aanvraag binnen zijn.

Let op: als je een aanvraag wilt doen voor een bedrag boven de €4.000,- zijn er vier inlevermomenten per jaar.

Wil je meer weten over het fonds? Neem contact op met een van de adviseurs, ze geven je graag meer informatie!

Maak een afspraak met een van de adviseurs om door te praten over je plan. Zij kunnen je meer vertellen over de subsidieaanvraag. Neem contact op met Anne Blok als je woont in de stadsdelen Zuid of Oost of Freek van der Heide als je woont in de stadsdelen Noord, West of Centrum.

Nog belangrijk om te vermelden: als je meer dan €4.000,- aanvraagt gelden er vier inlevermomenten per jaar. In dat geval kan het nodig zijn om een aanvraag al vier maanden voor de start van de activiteit te doen. Vraag Anne of Freek naar de details!

(* verplicht veld)

Ja, door het verzenden van dit formulier ga ik akkoord met de privacyverklaring.