Ga naar andere subpagina

BuurtCultuur & Amateurkunst

BuurtCultuur & Amateurkunst

Inspiratie

        

Spelletjeshut
In 2016 won Sebastian Snitjer de wedstrijd ‘Ik de burgemeester’, waarbij kinderen tot 12 jaar een idee mochten indienen voor hun buurt. Sebastian verzon een Spelletjeshut waarbij spelletjes door verschillende buurtbewoners geleverd en bewaard worden, zodat je samen verantwoordelijk bent voor de hut en bij elkaar kun aanbellen om een spelletje te spelen of op te halen. Sebastian is in gesprek met kunstenaar Dennie van Boxem om de hut te gaan bouwen. De spelletjeshut wordt mede gefinancierd uit het BuurtCultuurfonds.

 

 

                                                                               

Dans en Art & Design - Travers i.s.m. Thorbecke VMBO en Talentstad
Wekelijks een creatieve middag voor meiden van 13 t/m 18 jaar met veschillende creatieve vormen zoals graffiti spuiten, kleding/tassen pimpen, fotografie en vloggen.

Belangrijke doelen van de creatieve middag zijn het voeren van gesprekken en daarmee een vertrouwensband opbouwen, het vergroten van zelfvertrouwen, benutten, benadrukken en ontwikkelen van talenten en het vergroten van de weerbaarheid.

 

 

 

Omzieners - Joseph Wresinski stichting
De voorstelling 'De Omzieners' is een muzikale theaterproductie, van mensen in armoede en theatermakers over... het léven! De productie is mede tot stand gekomen met een bijdrage uit het BuurtCultuurfonds.

"Wij zijn de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. In alles wat wij doen geloven wij dat iedereen in waardigheid wil en moet kunnen leven. Iedereen moet zijn talenten kunnen ontplooien. Iedereen moet schepper kunnen zijn van cultuur. De allerarmsten zijn uitgesloten van een menswaardig leven. Zij vallen buiten de structuren van de samenleving. Hun zoeken naar respect, liefde en waardigheid blijft onbeantwoord.