×

BuurtCultuur & Amateurkunst

Aanvraagdata

Projecten waarbij een aanvraag wordt gedaan tot 4.000 euro kunnen het hele jaar worden ingediend. Projecten met een aanvraag van 4.000 euro en hoger worden beoordeeld door een commissie en kunnen vier keer per jaar worden ingediend:

  • vóór 1 maart (projecten in mei, juni en juli)
  • vóór 1 juni (projecten in augustus, september en oktober)
  • vóór 1 september (projecten in november, december en januari)
  • vóór 1 december (projecten in februari, maart en april)

Aanvragen moeten op tijd en compleet ingediend zijn voor de uiterste inleverdatum. Alleen dan worden de aanvragen in behandeling genomen.

Vervolg?
Als je aanvraag binnenkomt en voldoet aan de minimale eisen, nodigen we je uit voor een gesprek. Binnen 6 tot 8 weken na binnenkomst van je aanvraag hoor je of je aanvraag is goedgekeurd.

Meer informatie over de voorwaarden