Terug naar overzicht
Basisprincipe 3

Aandacht voor leesmotivatie


Tijd en aandacht voor leesmotivatie

Kinderen raken vooral gemotiveerd voor lezen wanneer er tijd en aandacht wordt besteed aan (het kiezen van) boeken, voorlezen en zelf lezen. Voor het voorlezen is het belangrijk dat je boeken zorgvuldig kiest, omdat ze bijvoorbeeld aansluiten bij onderwerpen die leven in de groep of bij thema’s waarmee wordt gewerkt. Ook kennis van de interesses van de kinderen kan goed helpen bij het adviseren van boeken.

Korte boekpresentaties waarbij iets verteld wordt over het boek en een tekstgedeelte wordt voorgelezen, zijn voor kinderen interessant. Activiteiten zoals lange boekbesprekingen werken juist demotiverend.

Leuke werkvormen of verwerkingsactiviteiten naar aanleiding van een boek zijn erg geschikt om het verhaal levend te houden en de taal te stimuleren.
Motiveer kinderen om korte boekreclames te houden, laat ze bijhouden wat ze gelezen hebben en voer hier kleine gesprekken over. Iedere bladzijde is een leeskilometer, zo lees je de wereld rond!