Buitengeluk

Na een succesvolle pilot is in december 2022 het leerecosysteem BuitenGeluk van start gegaan. BuitenGeluk organiseert wekelijks educatieve activiteiten met een duurzaam karakter voor kinderen uit het basisonderwijs in verschillende wijken in Zwolle, tot aan de zomer. Elke activiteit is gericht op het uitnodigen van de kinderen om naar buiten te gaan, het stimuleren van creatief denken en het bevorderen van duurzaamheid in de eigen omgeving. Bovendien heeft de pilot uitgewezen dat het programma nieuwe talenten aanboort. Het hoofddoel is echter om gezamenlijk plezier te beleven.

Diverse lokale organisaties, locaties en instanties werken nauw samen om een gevarieerd aanbod voor de jeugd samen te stellen. Daarnaast is er sprake van een samenwerking met scholen en buitenschoolse opvangorganisaties (BSO's) om zowel binnen- als buitenschoolse leeromgevingen naadloos in elkaar te laten overlopen. Momenteel is BuitenGeluk actief in de wijken Holtenbroek, Stadshagen en Pierik. Daar genieten veel kinderen van de verschillende workshops, zoals Bijenhotel Bouwen, FoodWaste, Botanisch Stoepkrijten, Land Art, Recycle Art en Timmeren & Zo. Het is de intentie en wens om meerdere wijken bij dit prachtige project te betrekken.

Kijk ook eens naar